Select language: nl en

Beleving is de drijfveer. Voelen, denken, doen.

- Henk den Hollander -

We hebben een helder beeld van de toekomst. Dat beeld is leidend voor de keuzes die we maken.

- Henk den Hollander -

Je moet lef hebben om je gevoel te volgen. Focus leidt tot een krachtig resultaat.

- Eric Wentink -

Kwaliteit is de basis, blijven waarmaken ons doel.

- Eric Wentink -

Wat doen we?

Als participatiemaatschappij investeren wij actief in professionele dienstverleners die met vernieuwende facilitaire concepten waarde toevoegen aan het operationele proces van hun opdrachtgevers. Daar zien we kansen. Denk aan single service en multi service dienstverleners maar ook aan een regierol voor facility management.

Vrijheid
Ieder bedrijf binnen Cire Facility Group heeft zijn eigen specialisme en onderscheidend vermogen. Binnen de structuur van Cire Facility Group positioneren wij alle dochterondernemingen met een eigen brand in de markt om hun zelfstandige rol te benadrukken en groeikansen te vergroten. Ieder benadert de markt zelfstandig, heeft zijn eigen commerciƫle en operationele organisatie en zijn eigen organisatie ontwikkelplan. De verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch plan en de realisatie daarvan, ligt binnen de dochterondernemingen.

Support 
Cire Facility Group ontplooit geen salesactiviteiten. Afhankelijk van de bedrijfsomvang en aanwezige competenties binnen de dochterondernemingen, bieden wij operationele ondersteuning op diverse gebieden zoals marketing, communicatie en business development. Hiermee ontzorgen wij onze dochterondernemingen.

Synergie
Dochterondernemingen opereren autonoom binnen de beleidskaders van Cire Facility Group. Waar mogelijk profiteren zij van synergievoordelen binnen de groep.

Synergievoordelen

  • Visie op ontwikkelingen in de markt
  • Innovatie en ontwikkeling, bijvoorbeeld ICT
  • Kruisbestuiving/Best Practises
  • Klantcontacten en netwerk
  • Operational Excellence door focus binnen de brand op een specialisme
  • Uitvoering van generieke werkzaamheden en bundeling van kennis in een service center
  • Centrale ondersteuning bij specialistische werkzaamheden
  • Management Development