Select language: nl en

Kwaliteit is de basis, blijven waarmaken ons doel.

- Eric Wentink -

Beleving is de drijfveer. Voelen, denken, doen.

- Henk den Hollander -

We hebben een helder beeld van de toekomst. Dat beeld is leidend voor de keuzes die we maken.

- Henk den Hollander -

Je moet lef hebben om je gevoel te volgen. Focus leidt tot een krachtig resultaat.

- Eric Wentink -

Ambitie en doelstelling

Cire Facility Group heeft de ambitie om het aanbod van diensten in de facilitaire markt uit te breiden, alsook de omzet en winst per onderneming te vergroten. Kwaliteit, beleving en het anticiperen op (inter)nationale trends staan daarbij centraal.

Groeistrategie
Een belangrijke pijler van de autonome groeistrategie is het ontwikkelen en implementeren van informatietechnologie en vernieuwende commerciële concepten op het gebied van facilitair management binnen de operationele organisaties van dochtermaatschappijen. Dit is belangrijk om de klantbeleving en de kwaliteit te vergroten. Met behulp van slimme software kan er bovendien efficiënter worden gewerkt tegen lagere kosten, zodat we ons ook op het gebied van tactische en operationele efficiency onderscheiden in de markt.

Participaties
Cire Facility Group is actief op zoek naar overnamekandidaten die al innovatief werken of innovatieve plannen hebben binnen het facility management. De voorkeur gaat uit naar kandidaten die een meerderheidsbelang voor Cire Facility Group voor ogen hebben. Naast de betrokkenheid als financier van werkkapitaal zijn de synergievoordelen van Cire Facility Group een belangrijk argument voor potentiële toetreders. Onder het motto ‘samen bereiken we meer’, komt het vertrouwen in een gezamenlijke toekomst. 

 

AANSLUITING CIRE FACILITY GROUP

Wat vragen wij?

 • Bij voorkeur meerderheidsbelang
 • Synergie voordelen als voornaamste motivatie
 • Ambitie om professionaliteit en kwaliteit te verbeteren
 • Ondernemersdrive
 • Participerende ondernemer/directie

Wat bieden wij?

 • Gedreven business cultuur
 • Zelfstandigheid en continuïteit
 • Groeimogelijkheden
 • Ondersteuning organisatieontwikkeling
 • Synergievoordelen
 • Huis voor ondernemers/sparringpartners

 

Cultuurwaarden als fundament
Als Cire Facility Group zijn wij continu op zoek naar vernieuwing. Wij kijken naar dienstverlening op conceptueel niveau en vragen ons steeds af hoe wij beleving in facilitaire dienstverlening kunnen verbeteren. Onze ambitie tot groei stuurt ons daarbij in het optimaliseren en innoveren van organisatieprocessen. Wij onderscheiden ons als participatiemaatschappij door als meedenker en co-maker op strategisch niveau balans te zoeken tussen marktgericht denken (propositie, onderscheidend vermogen en PMC’s) en organisatiegericht denken (leiderschap vanuit cultuurwaarden). Vanuit onze visie dat organisatiegroei voortkomt uit persoonlijke ontwikkeling, stimuleren wij investeringen in medewerkers en participaties van directies binnen de bedrijven.


Wij geloven dat onze mensen het grootste verschil maken. Gedreven door verbindende cultuurwaarden van Cire Facility Group realiseren zij ons succes. Direct of indirect zien we de cultuurwaarden van Cire Facility Group terug in de kernwaarden van de bedrijven met ‘Eigenzinnig’ als rode draad. Ook voor nieuw op te richten bedrijven en aankomende participaties hechten wij waarde aan onze cultuurwaarden, omdat zij bewezen succesvol zijn.

Kwaliteit

Onze dienstverlening behoort tot de top van het segment. Kwaliteit gaat voor kwantiteit en is de basis voor continuïteit.

Ondernemerschap

In onze organisatiecultuur is ruimte voor initiatief om zakelijke en persoonlijke kansen te definiëren en te benutten. Wij hebben initiatief en durf.

Beleving

Onze facilitaire diensten leveren een positieve bijdrage aan de beleving van medewerkers, relaties en klanten van onze relaties. Wij benaderen beleving vanuit de eindgebruiker.

Eigenzinnig

Wij zijn en doen anders.